Bach Bloesem voor kinderen

Hoe kies je de remedies?

Alle remedies op een rij

Vraag een gratis advies

Alle remedies op een rij

Bovenaan deze pagina staan de ESSENTIES van alle 38 Bach Bloesems.

KLIK OP DE FOTO voor de UITGEBREIDERE BESCHRIJVINGEN onderaan deze pagina.

Zo kun je gemakkelijk de Bach Bloesems kiezen voor of samen met je kind.

Lees eerst: Hoe kies je de remedies?

Afbeelding agrimony

Agrimony

Laat verdriet niet blijken of gaat confrontaties uit de weg

Foto Aspen

Aspen

Weet niet waar hij bang voor is of heeft een naar voorgevoel

Foto Beech

Beech

Heeft vaak kritiek op anderen of reageert snel geïrriteerd

Foto Centaury

Centaury

Kan niet goed voor zichzelf opkomen of wordt gepest

Foto Cerato

Cerato

Is erg onzeker of vraagt constant bevestiging van anderen

Foto Cherry Plum

Cherry Plum

Is snel driftig of bang zijn zelfbeheersing te verliezen

Foto Chestnut Bud

Chestnut Bud

Leert niet van zijn fouten of vergeet steeds hetzelfde

Foto Chicory

Chicory

Vraagt constant je aandacht of manipuleert je door trucjes

Foto Clematis

Clematis

Is een dagdromer of erg onoplettend en afwezig

Foto Crab Apple

Crab Apple

Is erg pietluttig of heeft een afkeer van zichzelf

Foto Elm

Elm

Is overbelast of kan het niet meer aan op dit moment

Foto Gentian

Gentian

Is snel teleurgesteld of ontmoedigd bij tegenslag

Foto Gorse

Gorse

Heeft alle moed verloren of is erg pessimistisch

Foto Heather

Heather

Trekt altijd alle aandacht naar zich toe uit eigenbelang

Foto Holly

Holly

Is snel humeurig, jaloers, ontevreden of achterdochtig

Foto Honey Suckle

Honeysuckle

Heeft last van heimwee of mist zijn huis en ouders

Foto Hornbeam

Hornbeam

Heeft geen puf meer om ergens aan te beginnen

Foto Impatiens

Impatiens

Is snel ongeduldig of rusteloos en daardoor geïrriteerd

Foto Larch

Larch

Heeft last van faalangst en weinig zelfvertrouwen

Foto Mimulus

Mimulus

Is verlegen of is ergens bang voor en je weet waarvoor

Foto Mustard

Mustard

Is plotseling erg bedroefd maar weet niet waardoor

Foto Oak

Oak

Blijft maar doorploeteren en gaat door tot het uiterste

Foto Olive

Olive

Is helemaal uitgeput en heeft geen reserve-energie meer

Foto Pine

Pine

Voelt zich snel schuldig of verwijt zichzelf van alles

Foto Red Chestnut

Red Chestnut

Is overbezorgd of bang dat iemand wat overkomt

Foto Rock Rose

Rock Rose

Is plotseling erg geschrokken of in paniek geraakt

Foto Rock Water

Rock Water

Is perfectionistisch en erg streng voor zichzelf

Foto Scleranthus

Scleranthus

Kan geen keuze maken tussen het één of het ander

Foto Star of Bethlehem

Star of Bethlehem

Is ontzettend verdrietig door iets wat is gebeurd

Foto Sweet Chestnut

Sweet Chestnut

Voelt zich totaal verloren en ziet geen uitweg meer

Foto Vervain

Vervain

Is overenthousiast of ‑actief en kan zichzelf niet meer afremmen

Foto Vine

Vine

Wil altijd alles bepalen en is bazig naar anderen toe of zelfs agressief

Foto Walnut

Walnut

Heeft moeite met veranderingen en is daardoor beïnvloedbaar

Foto Water Violet

Water Violet

Is afstandelijk of onbereikbaar en lijkt daardoor eenzaam

Foto White Chestnut

White Chestnut

Kan niet tot rust komen door malende gedachten

Foto Wild Oat

Wild Oat

Weet niet goed wat hij wil of kan geen richting kiezen

Foto Wild Rose

Wild Rose

Is apathisch of heeft geen zin meer om ook maar iets te doen

Foto Willow

Willow

Is snel ontevreden en chagrijnig of voelt zich snel slachtoffer

Agrimony/Agrimonie

Agrimony is voor het kind dat vrolijk lijkt, maar het niet is. Hij verbergt zijn verdriet achter een glimlach en wuift zijn angsten of nare gevoelens weg. Hij slikt zijn tranen in. Hij gaat ruzies liever uit de weg. Het kan zijn dat hij geneigd is om zijn gevoelens weg te eten (met bijvoorbeeld snoep) of ze op een andere manier weg te stoppen.

Agrimony kan het kind helpen bij het aanvaarden en het uiten van zijn gevoelens.

Aspen/Ratelpopulier

Aspen is voor het kind dat last heeft van steeds terugkerende angsten. Hij weet niet goed waarvoor hij bang is en wil er liever ook niet over praten. Het kan zijn dat hij bang is voor enge dingen als hij gaat slapen of hij wil dat er de hele nacht een lichtje blijft branden. Als je weet dat je kind vaak last heeft van nare dromen of nachtmerries, kun je het van tevoren Aspen geven. Deze remedie kun je ook geven bij angstige voorgevoelens.

Aspen kan het kind helpen om minder bang te zijn.

Beech/Beuk

Beech is voor het kind dat zich snel ergert aan anderen. Hij gedraagt zich onverdraagzaam en heeft snel kritiek op anderen. Hij is snel geïrriteerd en staat rap met z’n oordeel over anderen klaar. Deze remedie kun je ook geven aan het kind dat neerkijkt op andere kinderen, die hij maar raar of dom vindt.

Beech kan het kind helpen om meer begrip te krijgen voor anderen en verdraagzamer te zijn.

Centaury/Duizendguldenkruid

Centaury is voor het kind, dat meestal braaf doet wat hem gezegd wordt. Hij zal niet gemakkelijk een keer “nee” zeggen. Hij is gewillig en meegaand. Het kan zijn dat hij zich door zijn vriendjes laat gebruiken of gemakkelijk laat overhalen. Of hij is vaak het pispaaltje van de klas. Het kind voelt zich er helemaal niet goed onder, maar hij mijdt de confrontatie.

Centaury kan het kind helpen om op zijn tijd nee te zeggen en meer voor zichzelf op te komen.

Cerato/Loodkruid

Cerato is voor het kind dat twijfelt aan zichzelf en constant bevestiging vraagt. Hij wil steeds weten of hij het goed doet. Hij durft niet op zijn eigen oordeel te vertrouwen. Hij heeft de neiging gedragingen van anderen na te doen. Of hij gaat af op het oordeel van anderen, om het vooral goed te willen doen. Hij gaat daarbij voorbij aan zijn eigen gevoelens en intuïtie.

Cerato kan het kind helpen om zekerder van zichzelf te worden.

Cherry Plum/Kerspruim

Cherry Plum is voor het kind dat last heeft van plotselinge driftbuien of onbeheerste woedeuitbarstingen. Hij is bang om de controle te verliezen, maar is juist daardoor geneigd dingen te doen die hij helemaal niet wil doen. Deze remedie is ook geschikt voor het kind dat zichzelf op de grond gooit of met zijn hoofd tegen de muur bonkt. Het kan zijn dat hij zich probeert in te houden, maar vaak lukt dat niet.

Cherry Plum kan het kind helpen om meer zelfbeheersing te ontwikkelen en om dwanggedachten te laten verdwijnen.

Cherry Plum maakt deel uit van de Rescue Remedie en de Rescue Crème.

Chestnut Bud/Kastanjeknop

Chestnut Bud is voor het kind dat niet leert van de fouten die hij maakt. Hij heeft elke keer de gewoonte om dingen verkeerd te doen. Of hij vergeet steeds hetzelfde. Het kan zijn dat het kind het daarom moeilijk vindt om op te letten of moeite heeft om mee te komen op school.

Chestnut Bud kan het kind helpen om van zijn ervaringen te leren om zo een steeds terugkerend gedragspatroon te helpen veranderen.

Chicory/Cichorei

Chicory is voor het kind dat constant aandacht vraagt. Hij claimt je helemaal en kan er niet goed tegen om alleen te zijn. Om anderen te manipuleren is hij gauw in tranen of gebruikt hij andere trucjes. Hij gedraagt zich bezitterig en veeleisend en hij wil graag alles voor zichzelf houden.

Chicory kan het kind helpen om meer tevreden met zichzelf te zijn.

Clematis/Bosrank

Clematis is voor het kind dat vaak dagdroomt. Hij is onoplettend en afwezig, waardoor hij de neiging kan hebben overal tegenaan te lopen. Hij ontvlucht de werkelijkheid door helemaal op te gaan in zijn fantasieën en spelletjes. Het kind leeft in zijn eigen wereld en heeft weinig belangstelling voor zijn omgeving. Hij lijkt niet echt gelukkig.

Clematis kan het kind helpen om meer in het “hier en nu” te leven.

Clematis maakt deel uit van de Rescue Remedie en de Rescue Crème.

Crab Apple/Appel

Crab Apple is voor het kind dat overdreven precies of pietluttig is, zodat dingen gemakkelijk een obsessie kunnen worden. Hij is gauw vies van iets of van zichzelf. Deze reinigingsremedie is daarom geschikt bij huiduitslag, acné, zweetvoeten, enzovoort. Deze remedie is ook voor de puber die zich voor zijn veranderende lichaam schaamt.

Crab Apple kan het kind helpen zichzelf te accepteren.

Crab Apple is een bestanddeel van de Rescue Crème, die uitwendig bij dit soort klachten gebruikt kan worden.

Elm/Iep

Elm is voor het kind dat het gevoel heeft dat het hem te veel is geworden. Misschien had hij te veel hooi op zijn vork genomen of is hij overbelast door het vele werk, bijvoorbeeld in de examentijd. Deze remedie is voor het kind dat tijdelijk niet meer opgewassen is tegen de verantwoordelijkheden en daardoor het gevoel heeft de situatie niet meer aan te kunnen.

Elm kan het kind helpen om weer kracht en vertrouwen te krijgen om zijn taken weer aan te kunnen.

Gentian/Gentiaan

Gentian is voor het kind dat snel ontmoedigd en teleurgesteld is door bijvoorbeeld slechte cijfers op school. Het kan zijn dat hij daarom niet meer naar school wil. Het kind kan vol enthousiasme ergens aan beginnen, maar als het even tegenzit, geeft hij snel op. Deze remedie is ook voor het depressieve kind, als je weet waarom hij ongelukkig is.

Gentian kan het kind helpen om weer moed te verzamelen om met tegenslagen of nare dingen om te gaan.

Gorse/Gaspeldoorn

Gorse is voor het kind dat denkt dat alles hopeloos is geworden. Bijvoorbeeld omdat hij lang ziek is geweest of omdat hij gezakt is voor een examen. Hij ziet geen lichtpuntje meer. Of hij is wanhopig door iets wat gebeurd is en hij wil ook niet meer proberen er iets aan te doen.

Gorse kan het kind helpen om weer optimistisch te worden.

Heather/Struikheide

Heather is voor het kind dat te veel over zichzelf praat en altijd de aandacht op zich wil vestigen. Hij is erg met zichzelf bezig en interesseert zich niet voor wat anderen bezighoudt. Hij schept graag op en verzint er dan het liefst van alles bij. Andere kinderen zullen hem hierdoor gaan mijden, waardoor hij steeds eenzamer wordt.

Heather kan het kind helpen om zich, met minder aandacht van anderen, weer gelukkig te voelen en om ook aandacht en begrip voor anderen te hebben.

Holly/Hulst

Holly is voor het kind dat snel humeurig, jaloers, ontevreden of achterdochtig is. Het kan zijn dat hij zijn gevoelens uit in het pesterig of zelfs agressief doen tegen andere kinderen. Deze remedie is ook voor het kind dat jaloers is op de nieuwe baby.

Holly kan het kind helpen zich weer gelukkiger met zichzelf te voelen en vriendelijker met andere kinderen om te gaan.

Honeysuckle/Kamperfoelie

Honeysuckle is voor het kind dat heimwee heeft als hij een tijdje van huis, bijvoorbeeld op kamp of uit logeren, is. Of het kind is op schoolreisje en mist zijn ouders en zijn vertrouwde omgeving. Het kan ook zijn dat het kind heimwee heeft naar vroeger of, na een verhuizing, naar een huis, een buurt of een school. Wat is geweest, is nu niet meer en dat ervaart het kind als een gemis.

Honeysuckle kan het kind helpen om herinneringen los te laten en gelukkiger te zijn in het “hier en nu”.

Hornbeam/Haagbeuk

Hornbeam is voor het kind dat zich bij voorbaat al uitgeput voelt. Bijvoorbeeld als hij na een vakantie weer naar school moet. Of hij heeft last van het “maandagochtendgevoel” en ziet op tegen de sleur van alledag. Bij gebrek aan motivatie stelt het kind dingen uit en kan hij geen enthousiasme meer opbrengen. Hij heeft geen puf om aan zijn huiswerk te beginnen.

Hornbeam kan het kind helpen om weer moed te krijgen om dingen aan te pakken.

Impatiens/Reuzenbalsemien

Impatiens is voor het kind dat ongeduldig en geïrriteerd is. Hij krijgt snel genoeg van iets en de dingen gaan hem al gauw te langzaam. Als hij ongestoord zijn gang kan gaan, zal hij geen behoefte hebben aan het invloed willen uitoefenen op anderen. Zijn rusteloosheid en gejaagdheid kan leiden tot nerveuze trekjes.

Impatiens kan het kind helpen zijn spanning te verminderen en meer geduld en begrip op te brengen voor het tempo van anderen.

Impatiens maakt deel uit van de Rescue Remedie en de Rescue Crème.

Larch/Lariks

Larch is voor het kind dat zich niet in staat voelt om alleen iets te ondernemen. Hij denkt iets niet te kunnen, dus begint hij er niet eens aan. Hij heeft veel zachte aanmoediging van zijn ouders of leerkracht nodig. Deze remedie kun je geven bij gebrek aan zelfvertrouwen, een minderwaardigheidscomplex, faalangst, bang om voor gek te staan, enzovoort.

Larch kan het kind helpen meer zelfvertrouwen te ontwikkelen om dingen aan te pakken.

Mimulus/Maskerbloem

Mimulus is voor het kind dat bang is en je weet waarvoor. Hij kan bijvoorbeeld bang zijn voor dieren (zoals honden en spinnen), voor andere kinderen, voor een bepaald persoon, voor publiek (plankenkoorts). Of hij heeft watervrees. Het kan ook zijn dat hij bang is om naar een dierentuin te gaan of om een spreekbeurt te houden. Het kind voelt zich meestal niet snel op zijn gemak en kan zich daardoor nerveus gedragen. Deze remedie kun je ook geven aan het verlegen kind dat snel last heeft van blozen of stotteren.

Mimulus kan het kind helpen om zijn angsten en verlegenheid te overwinnen.

Mustard/Herik

Mustard is voor het kind dat last heeft van vreselijke bedroefdheid. Het lijkt alsof donkere wolken zich boven zijn hoofd samenpakken, waardoor hij niet meer blij kan zijn. Het lijkt alsof hiervoor geen verklaring is, maar soms is een niet onderkende ergernis over een situatie of over een bepaald persoon de oorzaak. Soms verdwijnt het gevoel weer net zo plotseling, maar vaak keert het regelmatig terug.

Mustard kan het kind helpen om weer vreugdevol en evenwichtiger te worden.

Oak/Eik

Oak is voor het kind dat altijd maar doorgaat en nooit opgeeft. Hij heeft een groot plichtsbesef en hij is een echte doorzetter. Hij werkt erg hard en vindt bijvoorbeeld dat hij zijn huiswerk ten koste van alles moet doen. Hij dwingt zichzelf situaties tot het uiterste te doorstaan, soms zelfs als het zinloos is geworden. Hij vindt dat hij zelf al zijn problemen moet oplossen.

Oak kan het kind helpen om weer kracht te vinden om door te gaan, zonder zijn behoeftes daarbij uit het oog te verliezen.

Olive/Olijf

Olive is voor het kind dat moe of uitgeput is, omdat hij bijvoorbeeld net ziek is geweest. Hij is lusteloos en heeft weinig energie meer. Hij heeft veel slaap nodig, omdat hij oververmoeid is. Deze remedie kun je ook geven als het kind erg vermoeid is geraakt door school of door te veel studeren. Het kind is uitgeput en ziet het niet meer zitten.

Olive kan het kind helpen om weer vitaler te worden.

Pine/Den

Pine is voor het kind dat zich snel schuldig voelt of zelfs de schuld op zich neemt voor iets wat hij niet eens heeft gedaan. Het kind denkt altijd dat het door hem komt als er wat fout gaat. Hij had het anders of beter moeten doen. Het kan ook zijn dat het kind zich schaamt voor iets uit het verleden en dit niet kan loslaten. Hij reageert hierin te gewetensvol of blijft zichzelf verwijten maken.

Pine kan het kind helpen om als er dingen verkeerd gaan, zichzelf hierin meer te accepteren en zich geen verwijten te maken.

Red Chestnut/Rode Kastanje

Red Chestnut is voor het kind dat overmatig bezorgd is om anderen. Bijvoorbeeld als zijn ouders weggaan, is hij bang dat er wat met hen gebeurt. Of hij is overdreven beschermend naar een broertje of zusje toe. Het kan zijn dat hij de overbezorgde houding van een vader of moeder overneemt. Het kind kan door altijd het ergste te vrezen voor de mensen om hem heen, erg ongelukkig worden.

Red Chestnut kan het kind helpen om minder bezorgd en angstig om anderen te zijn.

Rock Rose/Zonneroosje

Rock Rose is voor het kind dat plotseling vreselijk is geschrokken, in paniek is geraakt of stijf staat van angst. Deze remedie kun je ook geven aan het kind dat schreeuwend uit een nachtmerrie wakker wordt, bij acute ziekte of bij een ongeluk.

Rock Rose kan het kind helpen om rustiger te worden.

Rock Rose maakt deel uit van de Rescue Remedie en de Rescue Crème.

Rock Water/Bronwater

Rock Water is voor het kind dat ontevreden is over of te streng is voor zichzelf. Hij is perfectionistisch en niet snel tevreden over zijn prestaties. Hij stelt hoge eisen aan zichzelf en is weinig flexibel. Het kind houdt vast aan starre denkbeelden over zichzelf en anderen. Hij wil graag voor hen een voorbeeld zijn.

Rock Water kan het kind helpen wat gemakkelijker voor zichzelf te zijn.

Scleranthus/Hardbloem

Scleranthus is voor het kind dat moeite heeft met het kiezen uit twee verschillende dingen. Hij wordt heen en weer geslingerd tussen de mogelijkheden. Hij is onevenwichtig, niet stabiel in zijn emoties en kan grillig gedrag vertonen. Hij kan last hebben van sterk wisselende stemmingen, bijvoorbeeld “Jantje lacht, Jantje huilt”. Deze remedie kun je ook geven als je kind snel misselijk of ziek wordt tijdens het reizen.

Scleranthus kan het kind helpen om evenwichtiger te zijn en om gemakkelijker keuzes te maken.

Star of Bethlehem/Vogelmelk

Star of Bethlehem is voor het kind dat veel verdriet heeft. Hij is ontroostbaar. Deze remedie kun je geven als het kind in een shocktoestand verkeert, maar ook bij een niet verwerkt verdriet uit het verleden, bijvoorbeeld een geboortetrauma. Je kunt deze remedie aan pasgeboren baby’s geven (bijvoorbeeld toevoegen aan het badwater) voor de schok van het geboren worden.

Star of Bethlehem kan het kind helpen om de traumatische ervaring te verwerken en het verdriet te verzachten.

Star of Bethlehem maakt deel uit van de Rescue Remedie en de Rescue Crème.

Sweet Chestnut/Tamme kastanje

Sweet Chestnut is voor het kind dat zich totaal verloren en erg eenzaam voelt. Bijvoorbeeld tijdens moeilijke perioden als het kind niet meer weet waar hij het zoeken moet en geen enkele uitweg meer ziet. De situatie lijkt ondraaglijk. Deze remedie kun je geven als het kind zich door alles en iedereen in de steek gelaten voelt.

Sweet Chestnut kan het kind helpen om kalmer te worden en weer vertrouwen in het leven te krijgen.

Vervain/IJzerhard

Vervain is voor het kind dat zeer vasthoudend is in zijn ideeën en overtuigingen. Hij heeft een groot rechtvaardigheidsgevoel. Hierdoor kan hij overenthousiast, gespannen en gefrustreerd raken. Het kan zijn dat het kind daardoor niet meer in staat is om ergens mee op te houden, zich verzet tegen de slaap of overactief is. Hij heeft zoveel energie dat hij zichzelf soms niet meer kan afremmen.

Vervain kan het kind helpen om meer rust in zichzelf te krijgen.

Vine/Wijnrank

Vine is voor het kind dat de neiging heeft om anderen te domineren. Dit kan zich zelfs uiten in agressief gedrag naar zijn omgeving toe. Deze remedie kun je geven als het kind altijd bepaalt welk spel er gespeeld wordt of de leider van de groep wil zijn. Hij wil alles altijd bepalen.

Vine kan het kind helpen om de gevoelens van anderen te respecteren, zodat hij weer plezier krijgt in het samen doen van allerlei activiteiten.

Walnut/Walnoot

Walnut is voor het kind dat moeite heeft met grote veranderingen in het leven, bijvoorbeeld voor het eerst naar school gaan, een verhuizing of in de puberteit. Terwijl hij meestal heel goed weet wat hij wil, wordt hij snel beïnvloed door ideeën en stemmingen van anderen.

Walnut kan het kind helpen om standvastiger te zijn en om gemakkelijker veranderingen te doorstaan.

Water Violet/Waterviolier

Water Violet is voor het kind dat zich teruggetrokken en afstandelijk gedraagt. Hij kan daardoor niet goed communiceren. Het kind kan zich eenzaam gaan voelen door zijn houding. Hij lijkt moeilijk te benaderen en zal niet gauw over zijn gevoelens praten met anderen. Deze remedie kun je geven aan het kind dat vaak uren alleen speelt zonder contact te hebben met anderen.

Water Violet kan het kind helpen om meer open te staan voor anderen en om hen meer “toe te laten”.

White Chestnut/Paardenkastanje

White Chestnut is voor het kind dat bepaalde gedachten in zijn hoofd niet kan stoppen. Het blijft maar doormalen in zijn hoofd. Deze remedie kun je geven bij een gebrek aan concentratievermogen als gevolg van te veel denken. Het kind hoort bijvoorbeeld niet meer dat iemand hem aanspreekt. Of hij kan niet in slaap komen, vanwege de onophoudelijke gedachtenstroom.

White Chestnut kan het kind helpen om weer een “helder” hoofd te krijgen.

White Chestnut maakt deel uit van de Rescue Nacht spray.

Wild Oat/Ruwe Dravik

Wild Oat is voor het kind dat niet goed weet wat hij wil. Hij kan besluiteloos en wispelturig zijn. Of hij weet niet welke richting hij wil kiezen in zijn leven. Dit kan leiden tot ontevredenheid en frustratie. Het kan zijn dat het kind al verschillende dingen heeft geprobeerd, maar daar snel op uitgekeken raakte.

Wild Oat kan het kind helpen om erachter te komen wat hij werkelijk wil.

Wild Rose/Hondsroos

Wild Rose is voor het kind dat weinig plezier heeft in het leven. Hij heeft geen zin om ook maar iets te doen en toont weinig enthousiasme. Dit kan zich uiten in gedemotiveerd gedrag. Meestal berust het kind in zijn lot. Hij reageert apathisch en is ook weinig assertief naar andere kinderen.

Wild Rose kan het kind helpen om weer enthousiast te worden.

Willow/Wilg

Willow is voor het kind dat ontevreden is. Hij lijkt verbitterd en vol wrok naar het leven. Hij kan mopperig en chagrijnig reageren. Waarom hij zich zo gedraagt, is niet altijd duidelijk. Hij voelt zich snel slachtoffer van de omstandigheden en kan zich erg zielig voelen. Het kind vindt het vaak moeilijk om te vergeven en te vergeten.

Willow kan het kind helpen om weer een positieve houding aan te nemen.