Bach Bloesem voor kinderen

Hoe kies je de remedies?

Alle remedies op een rij

Vraag een gratis advies

Bach Bloesem Remedies voor kinderen

Als je kind niet lekker in z’n vel zit, dan uit zich dat bijvoorbeeld in druk gedrag, slecht slapen, snel huilen of ruzie maken. En dan is het vaak moeilijk te begrijpen dat achter dit gedrag vaak een heel gevoelig kind schuilgaat. Ook door mensen om ons heen wordt dit niet altijd herkend en begrepen.

Ik zeg vaak: “Elk kind brengt zichzelf mee bij de geboorte”. Daarmee bedoel ik dat elk kind vanaf de geboorte al een persoonlijkheid heeft waarvan bepaalde karaktereigenschappen al snel duidelijk zijn. Natuurlijk ontwikkelt een kind zijn persoonlijkheid in de loop der jaren. En brengt ook elke leeftijdsfase verschillende eigenschappen met zich mee.

Alle gevoelens waarmee dit ontwikkelingsproces gepaard gaat, kunnen we ondersteunen met de Bach Bloesem Remedies. Ze kunnen helpen bij emoties zoals angst, onzekerheid, overgevoeligheid, eenzaamheid, zenuwachtigheid, onverdraagzaamheid en boosheid. De Bach Bloesem Remedies helpen om de positieve dingen naar boven te halen en om nare gevoelens te verwerken of ermee om te leren gaan.

De Bach Bloesem Remedies helpen om van binnenuit te veranderen. Het kind kan zich door de Bach Bloesem Remedies meer bewust worden van zijn gedachten en gevoelens. De gevoelens van het kind en zijn levenshouding kunnen op een positieve manier worden beïnvloed. Ook de gevoelens en reacties van een kind, gebaseerd op een vroegere gebeurtenis, kunnen veranderen met behulp van de Bach Bloesem Remedies. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een geboortetrauma, een ziekenhuisperiode, een scheiding of het overlijden van een dierbaar persoon of huisdier.

De Bach Bloesem Remedies ontnemen het kind niet de kans om van situaties te leren. Maar moeilijke periodes waarin het kind té bang, té ongelukkig of bijvoorbeeld te veel in zichzelf gekeerd is, worden met de Bach Bloesem Remedies vaak wat sneller doorgemaakt. Het kind krijgt inzicht in zichzelf en blijft er niet zo in hangen, zoals je vaak ziet als kinderen wekenlang met iets blijven zitten.

De Bach Bloesem Remedies werken niet direct op de lichamelijke symptomen zoals reguliere medicijnen dat doen, maar op het kind als geheel. Ze helpen het kind om zich emotioneel beter te voelen. Lichamelijke symptomen kunnen dan veranderen, bijvoorbeeld bij koorts kan het zweten doorbreken.

De Bach Bloesem Remedies helpen ons die eigenschappen en emoties, waar we problemen door ondervinden, te accepteren en in positieve zin te benutten. Niet door onderdrukking, maar door versterking van de bijbehorende positieve eigenschap. Bijvoorbeeld als iemand bang is zal hij meer moed ontwikkelen, bij spanning meer ontspanning, enzovoort. Door het herstellen van de harmonie in onszelf kan ook de harmonie in ons lichaam terugkeren. Zo wordt de balans tussen lichaam en geest hersteld.

Als wij de remedies toepassen bij klachten of ter voorkoming daarvan is de werking niet te voorspellen. Soms is er meteen een reactie, bijvoorbeeld een gevoel van ontspanning of zijn er plotselinge inzichten of veranderingen. Of we zien de reactie binnen enkele weken. Dit hangt ook af van de fase van ontwikkeling waarin het kind zich bevindt. Ook is van invloed hoe lang een bepaalde klacht of emotie al bestaat. Meestal zie je aan het verdwijnen of veranderen van de lichamelijke of emotionele symptomen of de Bach Bloesem Remedies het kind geholpen hebben.

Het kan zijn dat bij het gebruik van de Bach Bloesem Remedies nieuwe, andere conflicten naar boven komen. Het komt ook voor dat na een duidelijke verbetering een stilstand of zelfs een terugval in het proces te zien is. De Bach Bloesem Remedies werken de emotionele lagen één voor één door. Ze onderdrukken dus niets. En bij het kind gebeurt dat op de manier en op het moment dat bij hem past.

De 38 verschillende Bach Bloesem Remedies vormen samen een natuurlijke behandelmethode, die heel gemakkelijk toe te passen is. Ze zijn gemaakt van planten, struiken en bomen en zijn geschikt voor baby’s, kinderen én volwassenen. Als ze op de juiste manier worden toegepast, kunnen ze altijd gebruikt worden, ook in combinatie met andere medicijnen. De Bach Bloesem Remedies kunnen een goede ondersteuning zijn om emotioneel in balans te komen.