Vragenlijst Bach Bloesem Remedies

Met deze vragenlijst kun je de Bach Bloesem Remedies ook gemakkelijk voor jezelf kiezen. Schrijf de gekozen remedies op en lees de bijbehorende beschrijvingen in Alle remedies op een rij door op de foto’s van de bloesems te klikken.

Verberg je je zorgen of verdriet achter een glimlach of een masker van vrolijkheid?
Agrimony kan je helpen om confrontaties te durven aangaan en om je gevoelens te uiten.

Ben je bang, maar je weet niet goed waarvoor? Heb je bijvoorbeeld een naar voorgevoel?
Aspen kan je helpen om die angstige gevoelens kwijt te raken, zodat je innerlijk vertrouwen toeneemt.

Ben je nogal kritisch en onverdraagzaam naar anderen toe?
Beech kan je helpen om begrip te krijgen voor anderen en om verdraagzamer te zijn.

Kun je geen nee zeggen en laat je je gemakkelijk beïnvloeden of gebruiken?
Centaury kan je helpen om voor jezelf op te komen en om “nee” te leren zeggen.

Heb je weinig zelfvertrouwen en vraag je vaak de mening van anderen?
Cerato kan je helpen om zelfverzekerder te zijn en om meer te vertrouwen op je intuïtie.

Heb je last van onbeheerste driftbuien of ben je bang je zelfbeheersing te verliezen?
Cherry Plum kan je helpen om weer kalmte en rust te vinden.

Leer je niets van je fouten en stort je je liever iedere keer op iets nieuws?
Chestnut Bud kan je helpen om lering te trekken uit je ervaringen.

Ben je voortdurend bezig voor anderen te zorgen en hen te corrigeren?
Chicory kan je helpen om anderen zorg en liefde te schenken zonder er iets voor terug te verwachten.

Ben je een dagdromer of ben je vaak verstrooid of afwezig?
Clematis kan je helpen om meer interesse voor het dagelijkse leven te hebben en om hieruit inspiratie te halen.

Heb je een afkeer van jezelf vanwege negatieve gedachten of bijvoorbeeld vanwege huiduitslag?
Crab Apple kan je helpen om jezelf meer te accepteren.

Heb je teveel hooi op je vork genomen en voel je je tijdelijk tekortschieten?
Elm kan je helpen om nieuwe kracht en vertrouwen te vinden om je taken te volbrengen.

Ben je door tegenslagen snel ontmoedigd of neerslachtig?
Gentian kan je helpen om tegenslagen het hoofd te bieden en om moeilijkheden te overwinnen.

Heb je de moed verloren en alle hoop opgegeven?
Gorse kan je helpen de moed te hervinden om weer door te gaan.

Praat je graag over jezelf en over je problemen?
Heather kan je helpen om de aandacht van anderen minder nodig te hebben om je goed te voelen.

Voel je je gauw gekwetst of ben je snel jaloers en wantrouwend?
Holly kan je helpen om die gevoelens kwijt te raken en je weer gelukkig met jezelf te voelen.

Heb je heimwee of denk je met weemoed aan die “goeie ouwe tijd”?
Honeysuckle kan je helpen om gelukkiger te zijn in het hier en nu.

Ben je de dagelijkse sleur beu en neig je tot het uitstellen van je activiteiten?
Hornbeam kan je helpen om weer moed te krijgen om dingen aan te pakken.

Ben je ongeduldig, prikkelbaar of snel geïrriteerd?
Impatiens kan je helpen om meer geduld op te kunnen brengen.

Heb je last van faalangst of minderwaardigheidsgevoelens?
Larch kan je helpen om meer zelfvertrouwen te ontwikkelen om dingen aan te pakken.

Ben je bang en weet je waarvoor of ben je nogal verlegen?
Mimulus kan je helpen om je angsten of verlegenheid te overwinnen.

Ben je bedroefd of depressief en je weet niet waardoor dat komt?
Mustard kan je helpen om je innerlijke vreugde terug te laten keren.

Nader je de grenzen van je uithoudingsvermogen, maar geef je de moed niet op?
Oak kan je helpen om nieuwe kracht te ontwikkelen door jezelf tijdig rust te gunnen.

Ben je uitgeput en heb je je reserves opgebruikt?
Olive kan je helpen om je vitaliteit te herstellen.

Maak je jezelf verwijten of heb je last van schuldgevoelens?
Pine kan je helpen om als er dingen verkeerd gaan, jezelf hierin meer te accepteren en je geen verwijten te maken.

Ben je erg bezorgd om anderen of bang dat hen iets zal overkomen?
Red Chestnut kan je helpen om wat minder bezorgd te zijn.

Ben je plotseling erg geschrokken van iets of ergens van in paniek geraakt?
Rock Rose kan je helpen om rustiger te worden en om de schok te verwerken.

Ben je streng voor jezelf of ontzeg je je veel dingen, bijvoorbeeld door je leefwijze?
Rock Water kan je helpen om wat gemakkelijker voor jezelf te worden.

Kun je geen besluit nemen, blijf je twijfelen tussen het één of het ander?
Scleranthus kan je helpen om gemakkelijker een keuze te maken.

Is er iets vreselijks of traumatisch gebeurd, bijvoorbeeld een ongeluk of het verlies van een dierbare?
Star of Bethlehem kan je helpen om je verdriet te verwerken.

Voel je je innerlijk totaal verloren of heb je het gevoel volledig “vast te zitten”?
Sweet Chestnut kan je helpen om jezelf te hervinden en om weer kalmer te worden.

Ben je gespannen of gefrustreerd door je ideeën of overtuigingen?
Vervain kan je helpen om meer ontspannen tegen de dingen aan te kijken.

Kom je over als een bazig, dominant type?
Vine kan je helpen om een meer begripsvolle “leider” te worden.

Verandert er iets belangrijks in je leven of voel je je belemmerd op je levenspad?
Walnut kan je helpen om door veranderingen heen te komen en om beter bij jezelf te blijven.

Gedraag je je afstandelijk en los je altijd alles zelf op?
Water Violet kan je helpen om meer open te staan voor anderen.

Heb je last van malende, ongewenste gedachten?
White Chestnut kan je helpen om weer een helder hoofd te krijgen.

Zoek je richting in je leven, heb je geen doel en leidt dit tot ontevredenheid en frustratie?
Wild Oat kan je helpen om erachter te komen wat je werkelijk wilt.

Berust je in je bestaan en heb je de strijd opgegeven?
Wild Rose kan je helpen om weer enthousiast te worden.

Ben je verbitterd en vol wrok naar het leven?
Willow kan je helpen om weer een positieve houding aan te nemen.